Aquí trobareu tota la documentació relacionada amb el club i l’escola:

  • Informació sobre la inscripció (català / castellano)
  • Informació sobre l’assegurança (català / castellano)
  • Fitxa mèdica (català / castellano)
  • Sol·licitud llicència federativa (català)
  • Tasques del delegat (català / castellano)
  • Autorització de transport per menors (català / castellano)
  • Normativa interna (català / castellano)
  • Sol·licitud de baixa de soci (català / castellano)